Raad van Commissarissen

Het bestuur van de Woningbouwvereniging houdt zich naast de dagelijkse gang van zaken ook bezig met de langere termijn: waar gaan we naartoe en wat willen we bereiken? Dit doen ze niet alleen. Een speciaal samengestelde Raad van Commissarissen staat het bestuur hierin bij en kijkt daarnaast of alles volgens de regels gaat. De rol van de Raad van Commissarissen is opgebouwd uit drie onderdelen: toezicht houden (zowel vooraf als achteraf) op het uitgezette beleid, het bestuur met raad en daad bijstaan en een werkgeversrol voor het bestuur. Sommige grote beslissingen, zoals een fusie, begroting of beleidsplan moeten van tevoren goedgekeurd worden door de Raad van Commissarissen. Andere zaken, zoals het financiële beleid, worden achteraf bekeken: is alles uitgevoerd zoals afgesproken?  Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen gevraagd, maar ook ongevraagd advies. Voorzitter André: ‘Want het is wel zo dat we ook zelf actief informatie ophalen en ons niet alleen laten informeren door het bestuur. We hebben bijvoorbeeld ook regelmatig overleg met de huurdersraad. Dit vinden we heel belangrijk. We willen weten wat er speelt onder de huurders, zodat we hier ook rekening mee kunnen houden in de besluitvorming.’ 

De Raad van Commissarissen bestaat uit: 

André Rouwers (voorzitter)

Stefan de Zeeuw (lid)

Melle van Dijk (lid)

Christine Smals (lid)