Publicaties

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 - nu

Notulen ALV 24 juni 2021
Notulen ALV 30 juni 2022
Notulen 29 juni 2023 - concept

Jaarrekeningen 2020 - nu

Jaarverslag en jaarrekening 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Jaarverslag en jaarrekening 2022

Reglement - diversen

Reglement Bestuur
Reglement Financieel Beleid
Reglement RvC
Reglement selectie- en remuneratiecommissie
Reglement Sloop, renovatie en groot onderhoud
Treasurystatuut

Visitatierapporten vanaf 2016

Visitatierapport 2016
Visitatierapport 2020

Overig

Integriteitscode
Statuten
Privacybeleid
Ondernemingsplan 2023-2027
Toekomst van ons bezit
Klokkenluidersregeling