Welkom op de website van woningbouwvereniging Heerjansdam.

Negentig jaar WBV 'Heerjansdam', dat is niet niks zeker niet voor zo'n klein dorpje als het onze. Er is natuurlijk heel wat veranderd sinds de oprichting, logisch in een periode van negentig jaar, maar de afgelopen jaren gaat alles in een stroomversnelling.

Zo veranderde het Burgerlijk Wetboek omtrent het bouwbesluit, veranderde de huisvestingswet maar ook de BBSH, Besluit Beheer Sociale-Huursector werd ingevoerd. Een regel die voor een ieder even wennen is en dan ook niet zonder kleerscheuren is ingevoerd. De BBSH is echter wel een mijlpaal in het proces van verzelfstandiging.

Anderzijds is er toch een trend om kleinere verenigingen op te laten gaan in een groot geheel.Ook de toewijzing van woningen krijgt een andere aanpak en de (toekomstig) woningzoekende zal veel meer zelf actie moeten ondernemen.

Al met al roerige tijden en ook een wispelturig en moeilijk te volgen overheid maakt het niet makkelijk om aan onze doelstelling te voldoen; betaalbare en goede woningen voor onze doelgroepen.


Geachte huurders,
Er zijn 25 petten van onze vereniging beschikbaar gesteld door het bestuur. Af te halen binnen openingstijden aan de balie, één per huurwoning.

Op is op.

Het bestuur zou het heel leuk vinden om vakantiefoto’s met woningbouw pet te ontvangen.

Fijne vakantie namens het bestuur


Voor urgente storingen buiten de openingstijden en in het weekend kunt u contact opnemen met onderstaande telefoonnummers:

  • CV en waterleidingen: D. Schilt 06 - 51352559
  • Electra: VHB 0180 - 620298
Nieuwe woningen
Laatste nieuws
NIEUWSBRIEF

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van Woningbouwvereniging Heerjansdam


Ga naar ons nieuwsbrief archief